Wpływ RTG na zdrowie i środowisko

INFORMACJA O WPŁYWIE WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO za 2021 ROK

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792 art. 32 c pkt. 2).   

Prowadzona działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące: uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego stomatologicznego punktowego, uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej.

Informujemy, iż na podstawie: 
  • wyników pomiarów osłon stałych pracowni rentgenowskich
  • wyników odczytów dawkomierzy indywidualnych
  • wyników regularnie przeprowadzanych testów eksploatacyjnych aparatu rentgenowskiego
  • wyników audytów przeprowadzanych w jednostce   
MegaDent Gabinet Stomatologiczny, Ewa Guzowska-Lonc, Os. 2 Pułku Lotniczego 11A/1, 31-869 Kraków nie stanowi zagrożenia radiacyjnego dla zdrowia ludzi i dla środowiska. 

Prowadzona działalność nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.  
Szukaj